Framtida förändringar av idrottsutbildningar

Regeringen har beslutat om att den dispens som Uppsala kommun har haft i flera år om att bedriva specialidrott på entreprenad via RF Sisu Uppland dras in f r o m 30 juni 2023. Detta är dock inget som kommer att rasera det vi byggt upp under lång tid här på Celsiusskolan!

Kommande årgångar av elever kommer att kunna utöva sin idrott på Celsius. När entreprenadavtalet med RF SISU-Upplands löper ut i juni 2023 kommer vi istället att anställa fler tränare och coacher här på skolan utöver de ca tio som redan är anställda och vi kommer att leverera samma goda utbildningskvalitet även efter en indragen dispens. Alltså ingen anledning till oro på grund av detta!

Regeringen har tidigare genomfört en översyn av idrottsutbildningarna för alla Sveriges idrottsgymnasier, och det finns ett förslag till beslut om förändringar i upplägg och form. Tidigare har det meddelats att beslutet om förändringar skulle tas i januari 2022, men det beslutet har nu skjutits på framtiden. Alltså ingen anledning till oro på grund av detta heller! 

Vi är idag Sveriges största idrottsgymnasium och kommer att fortsätta jobba för att med säkerhet även kunna kalla oss Sveriges bästa! Förändringar och utmaningar är en del av livet och idrotten och vi tar oss an dessa med den energi och stolthet som kännetecknar en skola med sann idrotts- och kämparanda!

Celsiusskolan 2021-09-21

Jörgen Norman

enhetsrektor

Uppdaterad: