Idrottsutbildning

Celsiusskolan erbjuder utbildningar där du kan kombinera gymnasiestudier med en idrottssatsning på riks-, nationell- och lokalnivå.

RIG och NIU

Den nya gymnasiereformen, Gy-11 innebär ändrade förutsättningar för idrottsutbildningar på gymnasieskolan. För elitidrott finns två varianter, RIG (riksidrottsgymnasier) och NIU (nationellt godkända idrottsutbildningar). För att en skola skall kunna erbjuda elitidrottsutbildningar måste specialidrottsförbunden styrka skolans ansökan. Skolverket tar sedan beslut om godkännande för varje enskild idrott.

Eleverna läser 500 poäng praktiska och teoretiska idrottskurser som programfördjupning och individuellt val inom programmets 2500 poäng. Dessutom finns möjlighet att utöka programmet med 200 poäng idrottskurser.

LIU

För dig som är aktiv idrottsutövare kan LIU - lokal idrottsutbildning vara ett bra alternativ. LIU ger möjlighet att på dagtid kombinera dina studier med kurser inom din specialidrott. Inom ramen för valbara kurser kan du i årskurs 2 och 3 fördjupa dig ytterligare i idrottsrelaterade kurser.

Kurserna inom idrottsspecialisering, tränings- och tävlingslära, träningslära, idrottsledarskap och pedagogiskt ledarskap genomförs på entreprenad av Upplands Idrottsförbund.

Utbildningens mål är att ge dig som idrottar en god teoretisk grund för fortsatta studier. Samtidigt får du möjlighet att utvecklas som idrottsutövare eller idrottsledare.

Information från Upplands Idrottsförbund


På Upplands Idrottsförbunds webbplats kan du läsa mer om den idrottsliga profilen.
Upplands idrottsförbund/Idrott och studier

Uppdaterad:

Andra sidor under: Idrottsutbildning