E-tjänster för vårdnadshavare och myndiga elever

Vi har gjort det lättare för dig att nå alla e-tjänster som rör din ungdoms eller din (om du är myndig) skolgång genom att samla dem på en sida på uppsala.se.

På samlingssidan klickar du vidare till respektive e-tjänst för att uppdatera kontaktuppgifter, anmäla frånvaro och se scheman, kurser och betyg.

Kontaktuppgifter ska registreras i IST Guardian

Nu ska du registrera dina kontaktuppgifter i IST Guardian.

Genom att samla alla kontaktuppgifter på ett ställe kan skolan och utbildningsförvaltningen lättare nå dig med information. Det är också angeläget av säkerhetsskäl och en viktig del av vår krisberedskap.

Skolans e-postadresser till myndiga elever har automatiskt förts över i IST Guardian.

Kom ihåg att uppdatera dina kontaktuppgifter om de ändras.

Sida med e-tjänster för vårdnadshavare och elev i gymnasiet på uppsala.se

22 april 2022