Närvaro

Rutiner för hantering av elevers rätt till studiebidrag.

Om du har frånvaro mer än några timmar och inte av engångskaraktär behöver du söka upp din mentor och förklara din frånvaro. Annars riskerar du att få hem en CSN-varning eller att din frånvaro rapporteras till CSN som skolk. Det gäller oavsett om frånvaron är anmäld eller ej.

Om en CSN-varning behöver utfärdas så meddelas din vårdnadshavare även om du har fyllt 18 år. Om programrektor skickar varning meddelas också mentor, som sedan noggrant bevakar frånvaron.

Om frånvaron förblir hög kan programrektor ta beslut om att meddela frånvaron till CSN. Det är sedan CSN som beslutar om studiebidraget ska dras in eller inte. 

Information på CSNs webbplats 

Uppdaterad: