Idrottsrådet

Idrottsrådet är ett forum för att utveckla och förbättra förutsättningarna för elevers teoretiska studier och idrottssatsning på Celsiusskolans LIU-och NIU-utbildningar.

I idrottsrådet deltar elever, teamansvariga (TA), och en elitidrottskoordinator. Idrottsrådet vill arbeta för samordning och god kommunikation mellan skolans och idrottens olika intressenter och skapa:

  • ett väl fungerande schema
  • tydliga rutiner kring kalendarium, kurser och läger
  • ökad förståelse för den tid som skolans prov och uppgifter samt träning och tävling tar

Idrottsrådet är öppet för idrottande elevers synpunkter och idéer för att utveckla verksamheten till det bästa.

Uppdaterad: