Webbresurser

Vetenskapliga publikationer

Svenska vetenskapliga publikationer och källor

Engelskspråkiga vetenskapliga publikationer

  • EBSCO. Engelskspråkig databas med artiklar och vetenskapliga publikationer.
  • Core. Vetenskapliga artiklar för nedladdning.
  • DOAJ. Directory of Open Access Journals.
  • Google scholar. Söktjänst för vetenskapliga publikationer.
  • EconPapers. Databas med vetenskapliga publikationer inom ekonomi.
  • Oapen.org. Online library and publication platform
  • OpenDOAR. Freely available academic research information.
  • PubMed. Vetenskaplig databas med fokus på medicin
  • Science in context. Vetenskaplig databas med främst naturvetenskapliga artiklar.
  • Khan Academy. Amerikansk vetenskaplig databas med mycket filmer. (Gratis)

Stipendier

Uppdaterad: