Checklista för uppsats

En mall för hur du enkelt skriver din uppsats

Celsiusskolans checklista (PDF, 510 KB)

Hur man använder källor. (PDF, 832 KB)

 

Uppdaterad: